10 Mart 2013 Toplantı Notları

 

DEĞERLİ PAN CLUB DOSTLARI

 

10.Mart.2013 günü, Çiftehavuzlar Semiha Şakir Lisesi konferans salonunda yapılan ilk toplantımız Ali Aydoğ tarafından açıldı, Web sitemizde yayınlanmış gündem maddeleri  gündem sırası takip edilerek görüşüldü, toplantıya saat 16.oo’da son verildi. Pan Club Devremülk ve Devretatil sahiplerinin soru ve cevapları ile toplantıda söz alanların düşünceleri aşağıda özet olarak sunulmuştur.

 

1.a.    08.Mayıs.1991 tarihinde Bodrum Gümüşlük Tatil Köyü Ltd.Ş. olarak kurulmuş 02.Kasım.1992 tarihinde nevi değiştirmek suretiyle sermaye arttırarak Anonim Şirkete dönüşmüş,  Bodrum Turgutreis, Gümüşlük, Karakaya Köyü, Koyunbaba – Çukurbük mevkiinde mevcut 1755 – 1756 – 1757 – 1758 – 1759 – 1760 – 1761 – 1763 – 1764 parsel sayılı toplam 76.419 m2 arsa tapuda satın alınmıştır.

 

1759 parsel sayılı taşınmazda iki katlı toplam 89 adet bağımsız iki katlı devremülk binaları inşası planlanmış, bu binalardan 48 adedi  tüm tefrişi ile birlikte tamamlanmı, 1760 parsel sayılı taşınmazda devremülk sisteminin sosyal tesisleri (havuz, barlar, restaurantlar, spor tesisleri, sauna, baby club, deniz tesisleri, kafeterya, disco v.s) inşa edilmiş, Pan Club Tatil Köyü Haziran 1993 yılında hizmete açılmıştır.

 

İki katlı 89 bina x 2 =  178 dairede dairelerin her birinde 22 adet devremülk olmak üzere toplam 3916 adet devremülk mevcuttur. 1759 parsel sayılı taşınmaz Bodrum Gümüşlük Tatil Köyü A.Ş. mülkiyetinde iken bu şirketin banka borçları nedeniyle haciz işlemleri başladığından 1759 parsel diğer şirketle ortakları aynı Pan Club Turizm İşletmeleri A.Ş.’ne tapuda devir edilmiştir.

 

1.b.    Mevcut durumu yansıtan fotoğraflar  katılanlara barkovizyondan yansıtılmıştır (Bu fotoğraflar www.panclubgumusluk.com internet adresinde yayındadır.)

 

1.c.     Pan Club Tatil Köyü’nün kurulduğu 1759 parsel sayılı taşınmazda, 634 sayılı kat mülkiyeti yasasına 57.maddeden sonra,  10.06.1985 tarih, 3227 sayılı yasa ile eklenmiş (Devremülk yasası)  uyarınca Devremülk Bağımsız Bölüm İrtifak Hakkı tesis edilmiştir. Pan Club Tatil Köyü’nde mevcut  her devremülk,  tapusu olan taşınmaz statüsündedir, henüz tapusu alınmamış, ancak sözleşmesi olan devremülkler de yasal  teminata (İnançlı akit),  devretatil sahipleri de sözleşmelerinde belirlenmiş sürelere bağlı olarak yasal haklara sahiptirler.

 

1.d.    1759 parselde kurulu Pan Club Tatil Köyü devremülk ve devretatil sahiplerinin yasal durumu açıklandı, 1759 parselde verilmemiş tapular ve tapu sahibi devremülklerle ilgili “Pan Club Tatil Köyü’nün yeniden hayata dönüşü” dışında bir sorun yoktur, ancak ; sözleşmesi olan ve tapusu olmayan devremülk maliklerinin bir an önce tapularını almaları zorunlu hale gelmiştir, zira Pan Club Tatil Köyü’nü sahipsiz sananlar özellikle SÖZLEŞMESİ OLAN, ANCAK TAPUSU OLMAYAN sahipli olan devremülkleri satma eylemlerine ihtarnamelere rağmen hız vermişlerdir. Yine Devremülk maliklerine ait 1760 parselin, 1760 parsel’de kurulu sosyal tesislerin, düzmece icra satışı ile el değiştirdiği tespit edilmiştir, görünürdeki malik şirket ve şirket ortakları paravandır, asıl malik ve organizatörün kimliği bu toplantıda birlikte belirlenmiştir, günü gelince belgeleri ile birlikte açıklanacaktır.

 

1.e.    Pan Club Tatil Köyü Devremülk ve Devretatil sahipleri sözleşmeleri ve tapuları ile 1759 devremülk parselinde ve 1760 sayılı sosyal tesislerin bulunduğu parsel’de mülkiyet ve kullanım haklarına sahiptirler, tanıtım, uygulama, satış sözleşmeleri ile bu hususlar tartışmasızdır, sosyal tesislerin kullanımına yönelik engelleme ve sınırlamalara karşı yasal girişimler bu toplantının gündemindedir.

 

1.f.    1760 Parsel sayılı taşınmazda kurulu Pan Club Tatil Köyü Sosyal Tesisleri’nin mülkiyeti, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda kayıtlı, Çağ Mühendislik İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Ltd.Ş.’ne intikal etmiştir. Aşağıda sicil kaydından alınmış şirketin eski ortakları ile son ortaklarını gösterir  bilgi notu’nun gelecekte kullanılmak üzere kayıt altına alınması yerinde olacaktır, tespitlere göre şirketin görünen ortakları figürandır, asıl söz ve hileye yönelik eylem sahiplerinin kimler olduğu en yakın zamanda açıklanacaktır.

 

ÇAĞ MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

Sicil No

389620/0

 

Ad

Soyad

Görevi – Temsil Şekli

Sermaye

İ.KEMALETTİN

FIRAT

 

26.700,00 TL

ALİ

ÖZEN

 

300,00 TL

1

ESKİ ORTAKLAR

Ad

Soyad

SELÇUK

KAYMAZ

ADİL SELÇUK

BALKAYA

 

 

2-      İhtarnamenin hazırlanma, gönderilme nedenleri 1760 parsel sayılı taşınmazın el değiştirmesinin yanı sıra, Eski – yeni malikler, sahneye yeni çıkan  Rayon Turizm İnşaat Devre Tatil Satış Pazarlama ve İşletme San. A.Ş. eliyle uygulamaya konulan devremülk satışları ve devremülk satış ve pazarlamasına ilişkin hazırlanan Web sayfası, “Tatilde Evinize Gidin” sloganlı broşürler ve sair dökümandır.

 

İşbu İhtarnamenin dolaylı konusu ; Ali Aydoğ gibi Pan Club Tatil Köyü ve tatil köyünde hak sahibi olan ve Pan Club Turizm İşletmeleri A.Ş. ve Bodrum Gümüşlük Tatil Köyü A.Ş. kayıtlarında isimleri  belli,  sözleşme imzalamış, borçlarını ödemiş devremülk malikleri ile devremülk tapu sahipleri ve devretatil sahiplerinin, yasaların himayesindeki mülkiyet  ve mülkiyete bağlı yararlanma haklarına ağır bir tecavüz niteliğindeki Rayon Turizm A.Ş. faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik uyarı, uyarının dikkate alınmaması halinde yapılacak başvuruların muhataplarına duyurulmasıdır.

 

Bodrum, Karakaya Köyü, 1759 ve 1760 sayılı taşınmazlardan, 1759 parselde 89 adet iki katlı  villalardan oluşan devremülk konaklama mahalleri ile 1760 parselde Tatil Köyü resepsiyon, yönetim birimleri, Ofisler, Restaurantlar, Barlar, Cafeler, Yüzme Havuzu, Fitness Center, Sauna, Disco, Baby Club, Market, Teknik Birimler, Asansör ve Deniz Tesisleri, İskele v.s.nin yer aldığı sosyal tesisler bir bütündür, 1760 parsel sayılı taşınmazın malikinin kim olduğu önemsiz olduğu gibi taşınmazın el değiştirmiş olması da yukarıda açıklanan Pan Club Tatil Köyü bütünlüğünü değiştiremez,  bu mahallerde mevcut  Pan Culb Devremülk maliklerinin hakları ihlal edilemeyeceği gibi devremülk maliklerinin rızaları dışında hiçbir tasarrufta bulunulamaz. 

 

Ancak ; ihtarname muhataplarının işbirliği, eylem birliği içinde “Quanta Bodrum Tatil Köyü” olarak satışa sundukları devremülklerin ve sosyal tesislerin, fotoğrafları, temsili resimleri aslında satışa sunulan yerin yukarıda 3. Bendde açıklanan tapuları verilmemiş Pan Club Tatil Köyü’nde bulunan devremülkler ve tüm devremülk maliklerinin hak sahibi oldukları 1760 parsel sayılı taşınmazda kurulu sosyal tesisler olduğu tartışmasız bir biçimde anlaşılmaktadır.

 

3- ve 4 –  Yargı yoluna başvurma kaçınılmaz olacak.

 

5-    Öncelikle bağımsız bölüm malikleri kurulunun toplanması, yasal yönetimin seçilmesi, bu konuda bağımsız bölüm malikleri kurulunda kararlar alınarak uygulanması

 

GÜNDEM MADDELERİNİN AÇIKLANMASINI TAKİBEN KATILANLAR SÖZ ALDILAR ;

 

HÜSEYİN ŞEKER (Bursa’dan) : Önceliklerimizi doğru tespit etmeliyiz. Doğru veri tabanı oluşturmalıyız. Bu bağlamda;

 

a) Bir an önce tapusu olmayanların, tapularına sahip olması ve haklarının başkalarına devrini önleyecek hukuki tedbirlerin ne olacağı kararı,

 

b) Mevcut hukuksal yapının kimse tarafından bozulmaması için hukuksal anlamda ne gibi önlemler alınacağının belirlenmesi,

 

c) Şu hususu da vurgulamak isterim 1760 no’lu parsel üzerinde yapılmaya çalışılan inşaatın imar izninin doğru bilgilerle yetkili mercilerden incelenmesi bu konuda doğru bir veri tabanının oluşturulması ve bizlere acilen aktarılması konusudur. Diğer ayrıntılar daha sonraki toplantıların gündemidir.

 

CENGİZ METE :

 

1) Genel kurullar nicin Bodrum’da yapılıyor, tüm üyeler İstanbul’da, dolayısıyla.  kimse Şubat ve Mart aylarında Bodrum’a gidemiyor, genel kurulların İstanbul’da yapılması lâzım.

2) Geçmişte Pan Club Tatil Köyü 5 yıllığına kiraya verildi, ancak kiralama karşılığında kiralar alınamadı, ardından bugünki duruma gelindi, tesisin şu anki durumu üzücü.

3) Devremülk tapusu olan kaç arkadaşımız var bilmiyoruz, tesisin tamamı ciddi bir firmaya satılabilir mi ?  Bu işin düzeleceğine  inanmıyorum. 19 sene heba oldu.

 4)  Pan Club Tatil Köyü ciddi su problemi olan bir yer, tankerlerle su getiriliyor, bu durum nasıl düzelecek

5) Hepimiz aldatıldık, kandırıldık, dolandırıldık, bizler çok iyi niyetliyiz, iyi niyetle de birşey olmuyor.

 

 

METE OZMEN :

 

Bizimle sözleşme imzalayan Bodrum Tatil Koyu A.Ş. şu anda kimin elinde? Satışı yapan bu şirket mi? Yasal olarak(sosyal tesislerin satışı konusunda)böyle bir hakları var mı ?

 

ASLI GÜNGÖR  :

 

Anladığım kadarı ile bir yere gelebilmek için tapusu olanlarla olmayanların eşit duruma gelmesi gerekiyor ki birlikte adım atabilelim, söylediklerim doğru mudur ? Ayrıca tapusu olmayanlar bu talebi kime yöneltecekler ?  (Devremülk tapularından verilmeyenler, halen tapuda Pan Club Turizm İşletmeleri A.Ş adına kayıtlıdır, tapular bu şirket tarafından verilecektir, şirketin perde arkasındaki ortağı ve yöneticisi, tapu verme sözünü aldıklarını beyan eden sayın Banu biçer’den öğrenilebilir. Ali Aydoğ notu)

 

BANU BİCER :

 

Mağdurum, benzer şekilde Pan Club için bizde çalışma yapıyoruz. Facebook’tan 550 kişiye ulaştık, İçimizden 10 kişilik bir yönetim kurulu seçtik, Avukatımız  Şadi Burat Bey’ e karşı dava açmıştır, davalar halen sürüyor.

 

2 yıldır Çalışmalarımız devam ediyor. Bizler Yönetim Kurulu olarak Şadi Beyle konuştuk, Tapusu olmayan arkadaşlarımız var dedik. Bizzat Şadi Burat beylerin avukatı tarafından 13 tane tapusu olmayan (bir rivayete göre 110)  arkadaşımıza tapularını verme sözü aldık.  Ancak, iş bitene kadar  bu sözlerin yerine getirilmeme riski yüzünden açılan davalarımızdan vazgeçmeyeceğiz ve geri almayacağız. Bütün gruplar ve sizin grupla da birleşmemiz ve büyümemiz lâzım. Kadıköy’de ofis açtık.

 

İSİM VERMEYEN BİR HANIM KATILIMCI ;

 

15 yıldır sürekli mahkemelerde sürünüyorum, avukat ve mahkemelere çok para verdim ama açtığım davayı kazandım, bu haciz davasıydı, şu an alacaklıyım, ama ortada şirket yok, muhatap yok.

 

QUANTA TATİL KÖYÜ GENEL MÜDÜRÜ BÜLENT BEY :

 

1760 parselde inşaat hakkı verilen yere giriyoruz. Çağrı ?  İnşaat’tan burayı satın aldık, onlarda farklı bir firmadan satın almışlar. İkizler grup acentemiz, satışı bu kanaldan yürütüyoruz, biz Şadi Burat bey ile son görüşmemizde bunu kendisine bildirdik,  Biz  inşaat alanı  olarak  restoranın  arkasındaki  alana inşaat yapacağız . Ne var ki bu konuda  izin  almak için  genel  kurul kararını bekliyoruz. Genel kurul İstanbul’da toplanacak sanıyorum.

 

Eğer Pan Club üyeleri, bizim yerimizi de yapın derler ise, biz firma olarak inşaatı yapmayı istiyoruz. 1759 parseldeki yerleri satacak kadar saf insanlar da değiliz, farklı yerlerde inşaatlarımız var. Biz Pan Club yerlerini satmadık, satamayız, o parsele ilişkin iş yürütmedik.

 

NOT  : Toplantıda söz alan konuşmacılardan Av.Selami Ayalp ve diğer Avukatların görüş ve önerileri kişisel reklâm niteliğinde olduğundan ve bu dostlarımızın ??? Avukatlık yasasında düzenlenmiş Avukatlar’ın reklâm yasağı kuralları uyarınca zarar görmelerini önlemek görevimiz olduğundan, toplantıda dile getirdikleri kişisel görüşlerini yayınlamak yerine kayıtlarımızda muhafaza etmeyi uygun görüyoruz. (Ali Aydoğ)

 

Karşılıklı bilgilenme, bilgilendirme toplantısı saat 16.00’da sonlandırılmıştır.

 

DEĞERLİ DOSTLARIMIZ     :

 

Yukarıda özetlediğimiz toplantıda dile getirilen devremülk – devretatil maliklerinin görüşleri, www.panclubgumusluk.com ve info@panclubgumusluk.com  sitesine gelen iletiler,  hak sahiplerinin hak arama girişimleri ses getirmiş durumda, ancak toplantıda tekrar vurgulandığı gibi Pan Club Tatil Köyü’nün bulunduğu durumdan sorumlu olanların bugün çözüm üretenler olarak yeniden sahne almaları, göz boyamadan öteye geçmeyecek vaatlerine  inanılması  zaman kaybından ve yeniden, bir defa daha aldatılmışlar durumuna düşürülmemizden başka bir sonuç vermeyecektir. Bu nedenle Pan Club Tatil Köyü hak sahiplerinin kendilerinden başkalarının çözüm üretmelerine sıcak bakmayarak artık kendi işlerini kendileri çözüme ulaştırmaları, aşağıda özetlenen ortak hedefler ve talepler için örgütlenmeleri kaçınılmaz hale gelmiştir  ;

 

1-     Öncelikle verilmemiş devremülklerimizin tapularını almalıyız,

2-     Bizlerin ortak malı Devremülkler ve Sosyal tesislerin bu niteliği yasal zemine oturmalıdır

3-     Satışa çıkarılan Devremülkler ve satanlar tespit edilmeli, haklarında yasal başvurular yapılmalıdır,

4-     Devremülklerin ve sosyal tesislerin imar ve inşasını biz Devremülk maliklerilerinin gözetiminde ve denetiminde yapılmalıdır,

5-     Pan Club Tatil Köyü’nü Devremülk – Devretatil malikleri yönetsin,

6-     Devre tatil Sahiplerinin haklarını güvence altına alalım.

7-     Pan Club Tatil Köyü kurucularını tanıyoruz, kimler bizimle birlikte, kimler karşımızda açıkça tespit edilerek tavır konulmalıdır,

8-     Geçen süre bizler için kayıptır, ortalama değeri 15.000 USD olan devremülklerimizin yeniden en az bu değere ulaşması için örgütlenelim, çalışalım,

9-     Kat mülkiyeti yasasına tabi devremülklere ilişkin yıllık genel kurul (kat malikleri kurulu) toplantıları en az iki ay önceden duyurulmak suretiyle İstanbul’da yapılmalıdır,

10-   Devremülk – Devretatil malikleri bir araya gelerek örgütlenmeli, yönetim dahil tüm kararları hak sahipleri almalıdır 25.Mart.2013